Valtion tieverkko

Väylävirasto huolehtii valtion tieverkkoon liittyvistä tietoaineistoista. Suurin osa tieverkkoa koskevista tiedoista on avointa dataa.

Tierekisteri sisältää tietoja Väylän vastuulla olevista maanteistä ja niiden liikenteestä. Tierekisterin tiedot on avattu pääasiassa paikkatietomuodossa Väylän Lataus- ja katselupalveluun.

Digiroad on kansallinen tietietojärjestelmä, johon on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon keskilinjageometria sekä tärkeimmät ominaisuustiedot.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://vayla.fi/avoindata/tieverkko
Viimeksi päivitetty kesäkuuta 3, 2019, 09:24 (UTC)
Luotu kesäkuuta 3, 2019, 09:14 (UTC)